\\

Koszyk: 0,00 zł
Koszyk jest pusty

 LEGITYMACJA
POSIADACZA RABATU

program rabatowy

dla klientów z pozwoleniem na broń

Regulamin

Kup dowolny egzemplarz broni palnej w sklepie Strefa Celu i wypełnij deklarację przystąpienia do programu, a otrzymasz Legitymację Posiadacza Rabatu SC uprawniającą do zakupów ze stałym rabatem wszelkiego osprzętu, materiałów i amunicji do tej broni.

 

KARTKA Z KALENDARZA

Broń pneumatyczna, wiatrówki, 17J, FAC – co to wszystko oznacza? Czy trzeba mieć pozwolenie?

Mianem strzelectwa sportowego określa się wiele dyscyplin. Bez względu na charakter, zasady czy rodzaje broni wszystkie łączy współzawodnictwo w strzelaniu do tarczy, przedmiotów lub celów ruchomych. Czołowi zawodnicy trenują szybkość, celność i kondycję np. do strzelań dynamicznych. W żadnej ze znanych mi konkurencji, nie jest oceniany poziom zniszczenia ostrzeliwanego celu. Dlaczego więc nie docenić broni pneumatycznej?

Broń pneumatyczna w rozumieniu ustawy jest „niebezpiecznym dla życia lub zdrowia urządzeniem, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17J”. Wiatrówki o takiej sile potocznie nazywane są Fac’ami od skrótu F.A.C. (Fire Arms Certificate). F.A.C. to standard zdefiniowany przez Brytyjczyków, którym oznacza się wiatrówki o sile kinetycznej przekraczającej 12ft (16,27J).

Mimo, że w świetle przepisów wiatrówki z energią przekraczającą warunkowe 17J są traktowane jako broń, to na jej posiadanie nie jest wymagane pozwolenie. Każda broń w Polsce musi być jednak zarejestrowana. Dokonując zakupu broni pneumatycznej jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w odpowiedniej dla Twojego miejsca zamieszkania Wojewódzkiej Komendzie Policji w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz kartę rejestracyjną broni pneumatycznej. Ten dokument upoważnia Cię do legalnego jej posiadania i użytkowania w obiektach do tego przystosowanych (czyt. strzelnica). Na samą rejestrację masz 5 dni kalendarzowych, a żeby to uczynić potrzebujesz kilku dokumentów. W część z nich warto zaopatrzyć się chwilę przed zakupem FAC’a:
1. Orzeczenie lekarza okulisty
2. Orzeczenie lekarza psychologa
3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
4. Dwa zdjęcia o wym. 3 x 4 cm.
5. Podanie o rejestrację broni
6. Dowód nabycia broni (umowa kupna sprzedaży, faktura zakupu)
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Posiadanie zarejestrowanej wiatrówki FAC nakłada na Ciebie pewne obowiązki, jako posiadacza broni. W przypadku jej Broń pneumatyczna, wiatrówki, 17J, FAC - co to wszystko oznacza i czy trzeba mieć pozwolenie?utraty zobowiązany jesteś niezwłocznie, nie później niż w 24 godziny od chwili stwierdzenia utraty, zawiadomić policję lub żandarmerię wojskową. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w terminie 14 dni, zawiadomienie wysyłasz do WPA. 
Warto też zwrócić uwagę na sposób przechowywania broni pneumatycznej. W myśl ustawy jest to broń, a więc zgodnie z Art. 32 ust. 1 „Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych”. Ten nieprecyzyjny zapis budzi wiele kontrowersji. Najnowsze Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 sierpnia 2014r. pod pozycją 1224, w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, dotyczy osób posiadających broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, a nie karty rejestracji broni, dlatego przynajmniej w teorii nie musisz zaopatrywać się w sejf klasy S1 według normy PN-EN 14450. Co jednak rozumieć przez sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych? Z praktycznego punktu widzenia, jakiekolwiek zabezpieczenie broni jest wystarczające do czasu, kiedy nic złego się nie dzieje. W chwili gdy trafi w niepowołane ręce, skuteczność zabezpieczenia oceniać będą odpowiednie instytucje i wielce prawdopodonym jest wniosek, że skoro zniknęła znaczy, że była źle zabezpieczona. W mojej prywatnej ocenie kierując się przysłowiem, strzeżonego Pan Bóg strzeże, sejf klasy S1 jest rozwiązaniem rozsądnym, wygodnym i nie bardzo kosztownym.

Broń pneumatyczna, wiatrówki, 17J, FAC - co to wszystko oznacza i czy trzeba mieć pozwolenie?Wiatrówka z definicji jest narzędziem strzelającym śrutem, w którym materiałem pędnym jest sprężone powietrze lub dwutlenek węgla. Terminy „wiatrówka” i „broń pneumatyczna” w zasadzie nie powinny być rozróżniane. Każdy FAC/broń pneumatyczna jest wiatrówką, ale nie każda wiatrówka w myśl przepisów jest bronią. Kluczową rolę odgrywa limit energii kinetycznej. Opinie przysłowiowych „laików” na temat wiatrówek są skrajnie różne. Część osób traktuje wiatrówki jako zabawki, głównie z uwagi na ich swobodny dostęp. Inni drżą na myśl o prędkościach początkowych pocisku sięgających blisko 300m/s. Prawda jak zwykle leży po środku. Nie można stwierdzić, że wiatrówki dostępne wyłącznie na dowód osobisty są zabawkami. Prędkości początkowe dochodzące do 300m/s w przypadku długolufowych karabinków, stanowią idealną podstawę do celnego strzelania na dystansie nawet do 50m. Opinie na temat tego, że wiatrówki to śmiercionośne narzędzia jest nietrafiona. Każdy przedmiot użytku codziennego może stać się skrajnie niebezpieczną bronią, dużo gorszą w skutkach niż wiatrówka, jeśli zostanie użyty w innym celu niż ten, do którego został stworzony. Limit energii kinetycznej stanowiący o tym czy dana wiatrówka jest bronią czy nie, w naszym kraju ustalony został na bardzo rozsądnym poziomie. Dla przykładu inne kraje europy: Niemcy 7,5J, Słowacja 12J, Szwecja 10J, Czechy 16J, Polska 17J.

Po co limit 17J w wiatrówkach? Energia kinetyczna jest to połowa iloczynu masy śrutu podanej w kilogramach i prędkości początkowej śrutu podanej w metrach na sekundę podniesionej do kwadratu.
Ek=mV2/2
Ek – energia kinetyczna
m – masa śrutu w kilogramach
V – prędkość początkowa w metrach na sekundę
Producenci wiatrówek dostępnych bez rejestracji, jako punkt wyjściowy podają Ek mniejsza niż 17J. Inaczej być nie może ponieważ jest to wartość zmienna zależna od wagi pocisku i jego prędkości początkowej. Śrut w kalibrze 4,5mm dostępny jest w przedziale 0,35g do 1g.
Przykład:
Klasyczna łamana wiatrówka z Ek poniżej 17J strzela śrutem 4,5mm o masie 0,547g z prędkością początkową 243,7m/s mierzoną na chronografie:
Ek = 0,000547 x 243,7² / 2 = 16,243 J
Ta sama wiatrówka załadowana śrutem 4,5mm o masie 0,370g z prędkością początkową 287m/s mierzoną na chronografie:
Ek = 0,00037 x 287² / 2 = 15,238 J

Jak widać przy zastosowaniu cięższego śrutu zwiększa się Ek, Broń pneumatyczna, wiatrówki, 17J, FAC - co to wszystko oznacza i czy trzeba mieć pozwolenie?ale maleje prędkość. Ograniczenie Ek w przypadku takiego karabinku umożliwia strzelanie długodystansowe do tarczy skutecznie ją przebijając. Stosując cięższy pocisk uzyskasz mniejszą prędkość początkową, a co za tym idzie krótszy zasięg. Nasuwa się pytanie po co cięższy śrut? Na pewnym etapie zaawansowania śrut dobiera się do warunków atmosferycznych. Cięższy pocisk będzie miał mniejsze odchylenie, ale przy dużym dystansie trzeba brać poprawkę na opadanie grawitacyjne. W przypadku strzelania do celu pocisk o większej wadze będzie skuteczniej przewracał przeszkody, dzięki większej sile bezwładności.

Przewaga wiatrówek F.A.C. jest oczywista. Brak ograniczenia Ek umożliwia uzyskanie znacznie większych prędkości wylotowych pocisku. Śrut wystrzelony ze średniej klasy broni pneumatycznej w kalibrze 5,5mm o masie ok. 1g może osiągać prędkość początkową na poziomie 300-350m/s. Ten sam śrut wystrzelony z wiatrówki do 17J osiągnie prędkość początkową w granicach 200m/s. Dla porównania pocisk z amunicji .22LR do broni palnej krótkiej bocznego zapłonu, osiąga prędkość początkową w granicach 330m/s przy wadze pocisku 2,56g. Możliwości broni pneumatycznej jak widzisz są ogromne. Ale pamiętaj, że z uwagi na bezpieczeństwo publiczne i samego użytkownika, korzystanie z tego rodzaju broni jest regulowane przepisami - podlega ona rejestracji i możesz z niej korzystać wyłącznie na strzelnicach.

Broń pneumatyczna, wiatrówki, 17J, FAC - co to wszystko oznacza i czy trzeba mieć pozwolenie?Reasumując, zarówno wiatrówki do 17J jak i powyżej tej wartości są tworzone do tego samego celu. Nie mamy się czego wstydzić biorąc pod uwagę ograniczenie energii kinetycznej w Polsce. Łatwy dostęp, ogromny wybór karabinków, pistoletów, strzelb oraz wszelkiego rodzaju akcesoria umożliwią Ci uprawianie sportu strzeleckiego we własnym ogródku. Korzystaj z tego, wraz z rodziną. Bezpiecznie i z głową. A gdy chcesz zwiększyć dystans czy postrzelać z większego kalibru, kup i zarejestruj wiatrówkę FAC. Na strzelnicę też możesz zabrać rodzinę, polecam:)