Pozwolenie na broń do celów sportowych - krok po kroku

20-09-2023

Wbrew powszechnej opinii dostęp do broni palnej w Polsce nie jest tematem tabu. W ustawie z 21 maja 1999r o broni i amunicji czytamy że, każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel może ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Odrobina determinacji, pokory,wytrwałości oraz chęci, przydadzą się nie tylko do przejścia podstawowych procedur, będą także niezbędne do szlifowania umiejętności i zdobywania coraz lepszych wyników w obowiązkowych zawodach strzeleckich.

Pozwolenie i promesa na zakup broni to tak naprawdę meta tego artykułu. Podzielmy więc cały maraton na dwa etapy i w tym pierwszym skupmy się na przygotowaniach do startu.


ETAP I

Krok 1. Wizyta na strzelnicy - pierwszy kontakt z bronią
Skoro tu trafiłeś i zaznajamiasz się z treścią artykułu, prawdopodobnie broń palna i strzelectwo nie są Ci całkowicie obce. Jeśli jest inaczej punkt pierwszy kieruje właśnie do Ciebie i osób, które w swoim życiu nigdy nie trzymały broni w rękach, a z różnych powodów ciągnie ich do sportu strzeleckiego. Tu zaznaczam, że zdobycie licencji sportowej i pozwolenia na broń wiąże się z kosztami i pewnymi obowiązkami, wymaganymi do utrzymania uprawnień w przyszłości. Pozwolenie na broń do celów sportowych dla samego faktu posiadania broni, nie jest rozsądnym rozwiązaniem.

Pozwolenie na broń do celów sportowych

Krok 2. Zostań członkiem klubu strzeleckiego
Jak wynika z Art. 10. ust. 3. pkt. 3. ustawy o broni i amunicji za ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych uważa się m.in. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Aktualny spis klubów zrzeszonych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego możesz znaleźć na oficjalnej stronie (http://www.pzss.org.pl/index.php/odnoniki/117-kluby-strzeleckie?limitstart=0). Wybór klubu zależy wyłącznie od Ciebie a zasady przyjęcia do członkostwa od konkretnego klubu. Poza złożeniem wniosku o członkostwo, Klub może wymagać od Ciebie np. stażu kandydackiego czyli określonej liczby wizyt lub ilości strzałów oddanych pod okiem instruktora klubu.

Krok 3. Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji sportowej - Patent strzelecki
Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ policji, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i ilość egzemplarzy broni. O tym z jakiego rodzaju broni chcesz korzystać, zdecydować powinieneś już na początku swojej drogi po patent. To istotny powód, dla którego po raz kolejny warto udać się na strzelnicę i pod okiem instruktora poznać technikę, typy konkurencji, wady i zalety każdego z rodzaju broni: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. W przypadku, gdy zdecydujesz się na jeden rodzaj broni, nie przekreśla to możliwości rozszerzenia patentu w przyszłości. Nie ma też przeciwskazań prawnych, aby wnioskować o tzw. pełny patent na wszystkie 3 rodzaje broni. Bez względu na zakres egzaminu koszt jest zawsze ten sam, ale w przypadku pełnego patentu wydać więcej będziesz musiał na utrzymanie licencji w kolejnych latach.

Posiadanie kwalifikacji sportowej (patent strzelecki) o którym mowa w Art. 10b ustawy o broni i amunicji jest jedną z Patent strzelecki - jak uzyskać pozwolenie na broń sportowątrzech ważnych przyczyn posiadania broni do celów sportowych. Aby go zdobyć wystarczy zdać egzamin na Patent Strzelecki organizowany przez PZSS. Wydaje się proste, pójść na egzamin, zdać i mieć, ale... Warunkiem podejścia do egzaminu jest poprawnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej i dowodem uiszczenia opłaty 400zł za egzamin. Na tym etapie musisz postarać się o pieczątkę i podpis kierownika, który w imieniu klubu strzeleckiego na Twoim wniosku oświadcza, że jesteś przeszkolony z obowiązujących przepisów, regulaminu oraz zasad posługiwania się bronią. W tej kwestii najprościej podjąć rozmowę z odpowiednią osobą w Twoim klubie i ustalić, jak ma wyglądać kurs/szkolenie - innymi słowy co zrobić, żeby klub zaaprobował Twój wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego. Zdobycie orzeczenia lekarskiego w dużej większości przypadków jest czystą formalnością i z reguły PZSS organizujw możliwość przeprowadzenia badań w dniu egzaminu.

Krok 5. Egzamin na Patent Strzelecki
Aktualny terminarz egzaminów na Patent Strzelecki organizowany przez PZSS znajdziesz na stronie: http://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem podejścia do części praktycznej jest zdany egzamin teoretyczny, który składa się z 10 pytań. Zgodnie z regulaminem (REGULAMIN) musisz udzielić poprawnej odpowiedzi na wszystkie 10 pytań. Zaliczenie teorii zagwarantuje Ci sumienne zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw z użyciem broni, regulaminów strzeleckich, znajomość budowy i zasad działania broni do celów sportowych oraz podstawy bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Po zaliczeniu części teoretycznej przechodzisz do egzaminu praktycznego. Najtrudniejszy może okazać się egzamin z broni gładkolufowej. Warunkiem zaliczenia jest zestrzelenie trzech z pięciu rzutek co przysparza najwięcej kłopotów osobom przystępującym do egzaminu. Egzamin na pistolet i karabin jest stosunkowo łatwy. Do pozytywnej oceny musisz uzyskać satysfakcjonujące skupienie na tarczy oraz zaprezentować poprawną i bezpieczną technikę posługiwania się bronią podczas wykonywania poleceń egzaminatora tzn. załadować, przyjąć pozycję, oddać 5 strzałów, rozładować, sprawdzić broń i odłożyć na stolik.

Krok 6. Licencja polskiego związku sportowego
Trzecią ważną przyczyną posiadania broni do celów sportowych jest licencja polskiego związku sportowego. Dokument ten upoważnia Cię do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS, a w którego posiadaniu stajesz się na wniosek złożony niedługo po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Pokonałeś większą część swojego maratonu. Zanim jednak zaczniesz triumfować dobiegając do wstęgi na mecie pamiętaj, że zawodnikiem nie stajesz się na chwilę. Licencja sportowa jest ważna przez jeden rok kalendarzowy. Aby utrzymać trzecią ważną przyczynę posiadania broni musisz ją odnawiać. Warunkiem odnowienia licencji jest start w co najmniej 4 zawodach w roku z konkurencji prowadzącej i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. Jeżeli masz pełen patent strzelecki, w roku musisz wziąć udział łącznie w 8 zawodach (4+2+2). To powód dla którego warto przystąpić do egzaminu na patent i odebrać licencję na początku roku kalendarzowego, zostawiając sobie bufor czasowy na udział we wszystkich wymaganych zawodach.

Zawody strzeleckie - jak uzyskać pozwolenie na broń sportową


ETAP II

Krok 1. Badania lekarskie i ważna przyczyna posiadania broni w rozumieniu ustawy dla Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA) komendy wojewódzkiej Policji
Ubiegając się o pozwolenie na broń sportową musisz udowodnić, że nie stanowisz zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. W pierwszym etapie swojego maratonu po pozwolenie zadbałeś o ważną przyczynę w postaci wszelkich kwalifikacji do czynnego uprawiania sportu strzeleckiego.
- Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim
- Kwalifikacja sportowa "Patent Strzelecki"
- Licencja polskiego związku sportowego
Pozostaje Ci wykonać badania psychologiczne i psychiatryczne. Orzeczenie lekarskie jest jednym z dowodów Twojej poczytalności, czyli braku zagrożenia dla siebie i porządku publicznego. Kolejnym istotnym elementem jest zaświadczenie o niekaralności wystawiane przez Krajowy Rejestr Karny. Tym nie musisz się zajmować. O takie zaświadczenie wnioskować będzie WPA.

Krok 2. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną
Poprawne przygotowanie wniosku może znacznie skrócić czas wydania pozytywnej decyzji, dlatego istotne jest abyś zadbał o zamieszczenie w nim możliwie wszystkich niezbędnych informacji (wzór wniosku możesz pobrać TUTAJ). Ubiegasz się o pozwolenie na broń sportową,Rodzaje broni - jak uzyskać pozwolenie na broń sportową zastanów się nad liczbą egzemplarzy rozbijając ją na poszczególne rodzaje broni. Musisz brać pod uwagę, że Policja rozróżnia trzy rodzaje broni: gładkolufowa, bocznego i centralnego zapłonu, a nie tak jak w przypadku licencji pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Przy ubieganiu się o pozwolenie, powinieneś wyraźnie zaznaczyć, dlaczego potrzebne Ci jest tyle egzemplarzy danego rodzaju, np. dwa pistolety i dwa karabiny centralnego zapłonu to w sumie 4 bronie centralnego zapłonu; trzy pistolety i cztery karabiny bocznego zapłonu to łącznie siedem broni tego typu. Do każdej z nich uzasadnieniem powinna być odpowiednia konkurencja sportowa. Nie zaszkodzi zamieścić informacji, gdzie wymienioną broń zamierzasz przechowywać. Poinformuj we wniosku o swoim członkostwie w klubie i PZSS. Zaznacz, że posiadany Patent Strzelecki i Licencja zwalnia Cię z egzaminu przed organem Policji. Pomimo, że załączasz orzeczenia lekarskie nie zaszkodzi napisać "Nie należę do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.)". Na koniec poinformuj, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rezygnujesz z przysługującego Ci prawa do zapoznania się z aktami sprawy. Zaoszczędzisz w ten sposób dwa tygodnie pomiędzy wydaniem pozytywnej decyzji a otrzymaniem pozwolenia na broń sportową. Pamiętaj, uprzedzając pytania, ubezpieczysz się od zbędnej wymiany korespondencji z WPA.

Krok 3. Kompletowanie dokumentów do WPA
Załączniki do WPA muszą być wysłane w odpowiedniej formie. Skompletuj dokumenty zgodnie z poniższą listą:
- Potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego
- Potwierdzona notarialnie kopia patentu strzeleckiego
- Potwierdzona notarialnie kopia licencji
- Oryginał zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu strzeleckiego
- Oryginał orzeczenia lekarza psychiatry
- Oryginał orzeczenia lekarza psychologa
- Oryginał wniesienia opłaty skarbowej do wniosku o wydanie pozwolenia na broń
- Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
- Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową
Komplet dokumentów możesz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Postępowań Administracyjnych odpowiedniej dla Twojego miejsca zamieszkania. Gdybyś zdecydował się złożyć dokumenty osobiście przygotuj kopię wniosku, na której kancelaria WPA pokwituje jego przyjęcie.
Przygotowanie wniosku - jak uzyskać pozwolenie na broń sportowąUrzędnik odpowiadający za rozpatrzenie Twojego wniosku ma miesiąc czasu na podjęcie pozytywnej decyzji przy założeniu, że dysponuje kompletem dokumentów. Możliwe jest, że do WPA nie zdąży dojść odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego. Otrzymasz wówczas informację o przedłużeniu postępowania o kolejny miesiąc. Może zdarzyć się, że WPA wyśle żądanie dostarczenia informacji o startach w zawodach, wynikach w strzelectwie bądź szczególnych osiągnięciach. Są to informacje nie mogące mieć wpływu na podjęcie przez urzędnika decyzji. W świetle ustawy WPA nie ma prawa ich żądać i uzależniać wydania pozwolenia od ich dostarczenia. Najlepszą receptą jest, jeszcze przed złożeniem wniosku wziąć udział w co najmniej kilku zawodach. Mimo, że prawnie nie masz obowiązku, posiadanie takiej dokumentacji może rozwiać wszelkie wątpliwości WPA, oszczędzając Twój czas na wymianę dodatkowej korespondencji. W przeciwnym wypadku w odpowiedzi podeprzyj się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 2211/12.

Krok 4. Pozwolenie na broń - przywileje i obowiązki
Na podstawie samego pozwolenia, nie kupisz w sklepie z bronią nawet amunicji, to jeszcze nie koniec formalności. Pozwolenie na broń do celów sportowych uprawnia Cię do przechowywania i przenoszenia odpowiedniego rodzaju i ilości broni wskazanej w pozwoleniu oraz do wystąpienia z wnioskiem o wydanie promesy na jej zakup. Pewnie zastanawiasz się nad sensem, nie mogę kupić ale mogę przechowywać i przewozić? Posiadając pozwolenie masz prawo np. pożyczyć od klubowego kolegi broń i na podstawie umowy użyczenia wraz z decyzją administracyjną (pozwoleniem na broń) legalnie udać się z nią na strzelnicę w ramach treningu, a nawet udziału w zawodach. Są jednak pewne warunki, które musisz spełnić, przeczytasz o nich w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zakładam, że na tym etapie swojego zaangażowania w sport strzelecki, nie zamierzasz kupić więcej niż 50szt broni. Powyżej tej ilości, musiałbyś wybudować odpowiedni magazyn. Skupmy się więc na podstawowym arsenale niezbędnym do realizowania pasji i własnych ambicji. Zgodnie z rozporządzeniem musisz zaopatrzyć się w sejf co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Szkoda czasu na zagłębianie się w szczegóły tego certyfikatu i wnikliwą analizę parametrów. Udaj się do najbliższego wyspecjalizowanego sklepu i wybierz produkt, w którym zmieścisz zakładaną docelową ilość broni. Broń w sejfie przechowuje się rozładowaną z odłączonym magazynkiem. Inaczej sprawa ma się do przewozu. Ku zadowoleniu wszystkich posiadaczy od dnia 1 listopada 2014r. broń palną do celów sportowych można nosić załadowaną, w kaburze lub futerale, możliwie blisko ciała i w sposób jak najmniej widoczny. Warto zaznaczyć że, celem Ustawodawcy nie było stworzenie dzikiego zachodu na ulicach RP tylko zabezpieczenie samej broni przed dostępem niepowołanych osób bądź kradzieżą. Pamiętaj, zabawa w kowboja i afiszowanie się z bronią może skończyć się utratą pozwolenia! Kolejnym obowiązkiem osoby posiadającej pozwolenie jest systematyczne badanie stanu zdrowia. Raz na na 5 lat oryginał orzeczenia lekarza psychiatry i psychologa musisz uzupełnić w WPA. Wszystkie Twoje obowiązki mogą i będą podlegały kontroli Policji. Tą funkcję pełni dzielnicowy komendy rejonowej odpowiedniej dla miejsca Twojego zamieszkania.


Krok 5 Promesa, zakup i rejestracja broni palnej do celów sportowych

Jesteś na mecie maratonu. Twoim dyplomem będzie promesa, medalem legitymacja posiadacza broni a trofeum, wymarzona broń.
Meta - jak zdobyć pozwolenie na broń sportowąNa podstawie swojego pozwolenia wnosisz o wydanie promesy na zakup broni w WPA (wzór wniosku można pobrać TUTAJ). Ten dokument upoważnia Cię do zakupu broni w koncesjonowanym sklepie (np. www.StrefaCelu.pl :)) Koszt wydania pojedynczej promesy to 17zł. Możesz wnieść o wydanie jednej promesy na zakup takiej ilości broni, na jaką masz pozwolenie. Rozsądnie jest wnieść o wydanie kilku promes na pojedyncze egzemplarze. Pozwoli Ci to zrealizować zakupy w różnych sklepach i różnych terminach. Sama promesa wydawana jest bezterminowo. Bez względu na wielkość zakupów promesę zostawiasz u sprzedawcy. Jeśli będziesz posiadał promesę na 20szt broni, a zdecydujesz się na zakup jednej, pozbawiasz się możliwości zakupu pozostałych 19szt, do czasu aż wystąpisz o kolejną.

Z oryginałem promesy, dowodem osobistym i wypchanym portfelem udajesz się do sklepu. Większość promes wydawana
 jest na zakup konkretnego rodzaju broni wraz z amunicją do niej. W takim przypadku, zwłaszcza podczas pierwszego zakupu warto przy okazji zaopatrzyć się w zapas amunicji. Dokumentem upoważniającym Cię w przyszłości do zakupu nabojów będzie legitymacja posiadacza broni. Aby tzw. czerwoną książeczkę dostać, musisz w ciągu 5 dni kalendarzowych zarejestrować zakupioną broń w WPA. Legitymacja zostanie wydana do 14 dni od chwili rejestracji broni.

Przy odpowiednim zaangażowaniu oba etapy powinny zająć Ci od 10 do 14 miesięcy. Po osiągnięciu celu słowo „satysfakcja” nabiera nowego znaczenia. Zdobyłeś pozwolenie na broń do celów sportowych i niewątpliwie jest to podwód do dumy. To jednak nie wszystko. Wkroczyłeś w nowy świat budowany przez ludzi z pasją. Wymieniaj się doświadczeniami, podnoś swoje kwalifikacje, zdobywaj dyplomy. Trzymam kciuki!

Salon broni StrefaCelu


Masz pytania?
Któryś z kroków nie jest dla Ciebie zrozumiały?
Potrzebujesz pomocy w zdobyciu kwalifikacji?

Odwiedź nas, jesteśmy na al. Waszyngtona 100a w Warszawie!